HỒ SƠ PHÁP LÝ KHU ĐÔ THỊ TẤN ĐỨC

Khu đô thị Tấn Đức là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại thị xã Phổ Yên hơn nữa dự án có Hồ sơ pháp lý Khu đô thị Tấn Đức đầy đủ nhất trong thời điểm hiện tại.

Hồ sơ pháp lý dự án Khu đô thị Tấn Đức

Dưới đây là một số giấy tờ trong bộ hồ sơ pháp lý rất đầy đủ của dự án

1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500

3. Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Việt Hàn

4. Hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất

5. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông

HIỆN TẠI DỰ ÁN ĐÃ CÓ SỔ TỪNG LÔ 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY


  Những dự án tiềm năng tại thị xã phổ Yên:

  + Khu đô thị Việt Hàn

  + Khu dân cư Vinaconex 3 Phổ Yên

  Tags:

  Thiết kế website bất động sản VN4U
  Đất Nền Miền Bắc Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng