Thủ tướng đốc thúc lấy ý kiến nhân dân sửa đổi Luật Đất đai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký xác nhận Công điện số 32 của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều địa phương đã chuẩn bị kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với các bộ, ngành, và địa phương, tiến độ triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vẫn còn chậm so với mong đợi.

Thủ tướng Chính phủ muốn tận dụng sức mạnh của toàn thể các tầng lớp nhân dân để xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi. Vì vậy, anh yêu cầu những người đứng đầu bộ ngành và địa phương phải tập trung vào việc lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm sự thực hiện tốt những nghị quyết đã đề ra và phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và tâm huyết của mọi người.

Sửa đổi luật đất đai

Bộ trưởng, các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ đang hết mức khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp, về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Họ sẽ tổng hợp những ý kiến đó để xây dựng một Báo cáo kết quả và gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thời hạn quy định trong Nghị quyết số 170 của Chính phủ.

Thủ tụớng đang yêu cầu Chủ tịch UBND tại các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai. Đặc biệt, họ muốn tập trung vào những nhóm nhân dân, và các chính sách liên quan đến đất đai cụ thể của từng vùng, miền. Sau khi tổng hợp ý kiến của nhân dân, họ sẽ xây dựng một báo cáo và gửi nó đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn quy định trong Nghị quyết số 170 của Chính phủ.

Các địa phương chưa giữ kế hoạch lấy ý kiến của dân cần phải cẩn thận kiểm tra việc giải quyết chậm trễ Kế hoạch và chậm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hành động nghiêm túc để giám sát việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Bộ này còn cần thường xuyên cập nhật, báo cáo cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại trang web và cập nhật tiến độ của các Bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tất cả nguồn lực của mình để tổ chức việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai. Bộ này cũng phải chăm chỉ trả lời và giải trình ý kiến của nhân dân, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định trong Nghị quyết số 170 của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu rằng các bộ trưởng, cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan và chủ tịch UBND của các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương phải nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thiết kế website bất động sản VN4U
Đất Nền Miền Bắc Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng