Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh – Chính thức là đại diện thứ 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trong cả nước (sau Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh và Thanh Hóa) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch phê duyệt tỉnh thái nguyên

Phạm vi quy hoạch tỉnh Thái Nguyên bao gồm toàn bộ tỉnh có diện tích tự nhiên là 352.196 ha, với 9 đơn vị hành chính gồm 3 thành phố (Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên) và 6 huyện (Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình). Ranh giới được xác định theo tọa độ địa lý từ 20020’ đến 22025’ vĩ độ Bắc và từ 105025’ đến 106016’ kinh độ Đông. Tỉnh Thái Nguyên tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn ở phía Bắc, thành phố Hà Nội ở phía Nam, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang ở phía Tây và tỉnh Lạng Sơn cùng tỉnh Bắc Giang ở phía Đông.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Từ mục tiêu tổng quát cho đến tầm nhìn phát triển đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đặt ra những mục tiêu rõ ràng và tham vọng để đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên định hướng trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại và thông minh của vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội. Năm 2030, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, trung tâm giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch và trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050 của tỉnh Thái Nguyên là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng. Từ các mục tiêu này, ta có thể thấy sự quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời thể hiện khả năng lãnh đạo và quản lý của chính quyền địa phương.

Quy hoạch phê duyệt tỉnh thái nguyên

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Về kinh tế:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó kinh tế là một mục tiêu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ 2021-2030 được dự kiến đạt khoảng 8% đến 8,5% mỗi năm, với quy mô kinh tế (GRDP) đạt khoảng 13,5 tỷ USD và nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 45 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế GRDP theo ngành công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 60%, ngành dịch vụ chiếm 32,8%, và ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 7,2%. GRDP trung bình đầu người dự kiến đạt khoảng 8.900 USD (giá hiện hành).

Ngoài ra, đến năm 2030, tỷ lệ lao động theo ngành kinh tế dự kiến sẽ là: ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 37%, ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản chiếm 27%, ngành dịch vụ chiếm 36%.

Về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường

Về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường, quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 1,52 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 được dự kiến đạt 48,5%, và đến năm 2030 đạt 61,7%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 dự kiến đạt trên 80%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 37%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 được dự kiến đạt 95%. Tỷ lệ bác sỹ /10.000 dân được dự kiến đạt 19 người. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được dự kiến đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%. 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Mục tiêu về công tác bảo vệ môi trường cũng rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị sẽ có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe con người.

Về văn hóa và giáo dục, đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 37%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 là 95%, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho người dân.

Về y tế, mục tiêu đến năm 2030 là tỷ lệ bác sỹ /10.000 dân đạt 19 người, giúp cải thiện tình hình chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tổng thể, những mục tiêu cụ thể này sẽ góp phần đưa đất nước Việt Nam trên đà phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Các đột phá phát triển của tỉnh

Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội. Ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường sẽ được ưu tiên.

Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao và khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để đạt được những mục tiêu trên, việc nâng cao năng lực và hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp là rất quan trọng. Chúng ta cần đẩy mạnh cải cách hành chính và hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ sẽ là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu này.”

Đoạn văn trên sử dụng các từ khóa liên quan đến phát triển kinh tế, chính quyền số, công nghệ số và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, câu văn được sắp xếp theo đúng trình tự logic của các mục tiêu phát triển, giúp cho nội dung dễ hiểu và dễ đọc.

Đầu tiên, chúng ta cần quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực địa phương và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này có thể được đạt được bằng cách phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gắn với tiềm năng và thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, chúng ta cần triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia liên quan đến xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng ta cũng cần phát triển tiềm năng về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh cũng nêu rõ phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và phương án tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; các nhóm giải pháp chủ yếu

Trích nguồn: baothainguyen.vn

Các dự án trọng điểm tại Thái Nguyên:

Thiết kế website bất động sản VN4U
Đất Nền Miền Bắc Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng