Sở Công thương kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cụm công nghiệp Bá Xuyên

Vào ngày 17/2 vừa qua, Sở công thương tỉnh Thái Nguyên đã có một cuộc kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cụm công nghiệp Bá Xuyên trên lãnh thổ thành phố Sông Công.

Sở công thương tỉnh thái nguyên

Cụm công nghiệp Bá Xuyên được thành lập theo Quyết định số 3406 ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên, với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Tuân được ủy quyền làm chủ đầu tư cho việc xây dựng hạ tầng. Sau khi nhận được khu đất, chủ đầu tư đã thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập và thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư, chấp thuận đầu nối giao thông điện, nước. Đối với công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, đã có quyết định thu hồi đất với diện tích 36.57 ha, trong đó đã thanh toán được 27.29ha và chuyển giao cho nhà đầu tư diện tích 9.28ha chưa được thanh toán. Ngoài ra, cũng đã tiến hành kê khai, kiểm đếm thêm 1.6 ha. Tổng số vốn triển khai là khoảng 170 tỷ đồng, chiếm 39% tổng số vốn đăng ký.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, nhà đầu tư đã gặp phải một số khó khăn và rắc rối như yêu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án; thời hạn được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa đã hết hạn, do đó chủ đầu tư đã đệ đơn gia hạn thời gian thực hiện Dự án…

Cụm Công nghiệp Bá Xuyên

Tại buổi kiểm tra, Sở công thương tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND TP Sông Công, Sở tài nguyên và môi trường để giải quyết những khó khăn nêu trên; tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để triển khai Dự án.

Lãnh đạo chính quyền luôn quan tâm và triển khai tốt để thị trường bất động sản Sông Công cũng như bất động sản Thái Nguyên phát triển hơn.

Theo báo: https://songcong.thainguyen.gov.vn

Thiết kế website bất động sản VN4U
Đất Nền Miền Bắc Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng