Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 – Bình Thuận – Đại Từ – Thái Nguyên

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND thông qua chủ trương đầu tư cho Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1. Quyết định này cụ thể các nội dung sau:

  1. Tên dự án: Điểm dân cư nông thôn số 1.
  2. Quy mô sử dụng đất: 76.992 m2, bao gồm đất ở 32.005 m2, đất công cộng 648 m2, đất cây xanh 9.930 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 3.766 m2 và đất giao thông 30.643 m2.
  3. Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Các công trình chính bao gồm: hệ thống các tuyến đường giao thông, san nền, các công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mặt, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, rác thải và chất thải rắn, cây xanh, công viên, thể dục thể thao. Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài cho 38 căn nhà ở.

Dịch vụ và sản phẩm cung cấp bao gồm: đất ở, nhà ở liền kề, đất ở tái định cư, đất nhà văn hóa, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

huyện đại từ

Tóm tắt sơ bộ về cơ cấu sản phẩm đất ở và nhà ở: Dự án sẽ bao gồm các sản phẩm sau: đất ở, nhà ở liền kề và đất ở tái định cư. Tổng diện tích đất ở sẽ là 32.005 m2, trong đó đất ở liền kề chiếm 29.813 m2, tương đương với 260 lô, diện tích mỗi lô từ 89 m2 đến 289,7 m2. Đất tái định cư sẽ chiếm 2.192 m2, tương đương với 19 lô.

Tóm tắt sơ bộ về tổng chi phí dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư): Dự án có tổng chi phí thực hiện 117,344 tỷ đồng. Nhà đầu tư được chọn để thực hiện dự án phải sử dụng nguồn vốn hợp pháp để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu phải bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án. Số tiền đầu tư ban đầu của dự án chỉ là dự kiến và không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được chọn. Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất sẽ được xác định theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án sẽ là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Địa điểm thực hiện dự án là xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn từ Quý I/2023 đến Quý IV/2025.

Dự án sẽ được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu của dự án là Đầu tư xây dựng một Khu dân cư mới theo quy hoạch

Nhà đầu tư sẽ cung cấp các sản phẩm đất ở, nhà ở liền kề, đất ở tái định cư, đất nhà văn hóa, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu dân cư mới. Dự án sẽ bao gồm 260 lô đất ở liền kề có diện tích từ 89 m2 đến 289,7 m2 và 19 lô đất tái định cư với diện tích 2.192 m2. Tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến là 117,344 tỷ đồng và nhà đầu tư phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án.

Dự án này sẽ được thực hiện tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và sẽ có thời hạn hoạt động là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến là từ quý I/2023 đến quý IV/2025.

Dự án sẽ được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của pháp luật, giúp đáp ứng mục tiêu đầu tư xây dựng một khu dân cư mới theo quy hoạch. Mục tiêu của dự án là hình thành một khu dân cư mới với vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, môi trường bền vững và không gian cảnh quan đẹp, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, giải quyết vấn đề lao động, tạo việc làm cho nhân dân, cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp đến với huyện Đại Từ.

Xem thêm các dự án bất động sản thái nguyên:

Theo: https://thainguyen.gov.vn

Thiết kế website bất động sản VN4U
Đất Nền Miền Bắc Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng